Kalite Güvence – Laboratuvar

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prensiplerine bağlı, Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun biçimde, müşteri taleplerinin tam ve zamanında karşılanmasını sağlayacak, muayene, denetim ve raporlamalar, yetkin bir kalite Güvence ekibi tarafından yürütülmektedir.

  • Laboratuarımızda bulunan OBLF Marka spektrometre cihazı ile, her ergitmede ocak alaşımı kontrol edilmekte, gerekli ilaveler ve aşılama prosesleri uygulandıktan sonra, her potadan nihai analiz için numuneler alınarak son kontrol yapılmakta ve kaydedilerek arşivlenmektedir.
  • 3.000 Kg’a kadar basma kuvvetli, Ø10, 5 ve 2,5 mm bilyalı ve Bilgisayar kontrollü sabit Brinell sertlik test cihazı ile döküm sonrası malzeme sertlikleri ölçülmekte, sonuçlar grafikli sertlik raporları ile kayıt altına alınarak arşivlenmektedir.
  • Döküm prosesi gerçekleşirken damlacık metodu ve döküm sonrası belirlenmiş ürünlerden alınan mikro yapı kontrol numuneleri numune hazırlama ekipmanlarında iç yapı kontrolü için hazırlanarak Metal mikroskobunda incelenirler. İncelenen her numuneye ait fotoğraflar alınarak, inceleme sonuçları kaydedilir ve arşivlenir.
  • 20 Ton kapasiteli Çekme Test cihazı ile, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak hazırlanmış ve dökülmüş test çubukları yine standartlarda belirtildiği biçimde test edilerek sonuçları arşivlenmektedir.

Tüm test sonuçlarından alınan veriler Malzeme Muayene Raporunda bir araya getirilerek, ürünlerin sevkiyatı esnasında müşterilere teslim edilmektedir.